Tretí pilier: Ako funguje a aké výhody vám prinesie? [2020]

Tretí pilier: Ako funguje a aké výhody vám prinesie? [2020]

KBDDUGeoh273pJg-vb9GAgghwLm2Q6cRj_zcRo75qc9g0zZwOVp6udt48Kfsjrjfnzc9jI-uXpnlcqOqrcDsTH11aZgwhTP-Kw2wO5K4HHJ62FwszVzA76T31zsvesQZo_jxrw4-

 

Slovenský dôchodkový systém nám ponúka možnosť využívať aj tretí pilier, takže si môžete sporiť dokopy až v 3 dôchodkových pilieroch. Využívate aj vy všetky výhody a benefity, ktoré vám tento systém ponúka? Posvieťte si s nami teraz na to, ako funguje tretí pilier a prečo sa ho oplatí využiť. 

Čo je to tretí pilier?

Tretí pilier je posledným z oficiálnych dôchodkových pilierov nášho dôchodkového zabezpečenia. Na rozdiel od prvých dvoch pilierov, peniaze v treťom pilieri nie sú nijakým spôsobom spojené so sociálnou poisťovňou. To dáva sporiteľom väčšiu istotu pri zakladaní týchto sporení, a aj preto sa tešia čoraz väčšej obľube.

Ako funguje tretí pilier dôchodkového sporenia?

Pri treťom pilieri sa vám sporia iba peniaze, ktoré priamo pošlete do svojej doplnkovej dôchodkovej sporiteľni (DDS). Teda peniaze neprechádzajú na váš sporiaci účet cez žiadnu tretiu stranu a ani nie sú uberané zo štátneho systému.


Celý postup je jednoduchý. Stačí si založiť svoje doplnkové dôchodkové sporenie v jednej zo správcovských spoločností, ktoré aktuálne na Slovensku máme. Ich zoznam je neustále aktualizovaný na oficiálnej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak si vyberiete jednu z inštitúcií a otvoríte si svoje sporenie, začnete prispievať vami určenú čiastku. Peniaze sa následne zhodnocujú podobne ako je to pri klasickom investovaní do podielových fondov.

Najväčšou výhodou tretieho piliera je možnosť príspevku od zamestnávateľa. Ten však nie je povinný doň prispievať, a tak ho často ponúkajú iba väčšie firmy - nie je to ale pravidlom. 

Pri príspevku od zamestnávateľa môžete napríklad do tretieho piliera prispievať 30 € mesačne, pričom vám váš zamestnávateľ prispeje ďalších 30 €. Okrem úrokov z investovania tak vaše peniaze „úročí” aj priamo zamestnávateľ.

Kedy si môžem odkladať do tretieho piliera? 

Podmienkou je samozrejme plnoletosť. V prípade, že máte viac ako 18 rokov, je pre vás vstup dobrovoľný. Môžete si kedykoľvek vybrať jednu z doplnkových dôchodkových spoločností a uzatvoriť s ňou takzvanú účastnícku zmluvu. Tak sa stávate sporiteľom v treťom pilieri.

Jediný rozdiel je v prípade, že vykonávate takzvané rizikové práce. V tomto prípade je vstup povinný a do 3. piliera vás musí zamestnávateľ registrovať do 30 dní od doby začatia výkonu týchto prác. Samozrejme spoločnosť, ktorá bude spravovať vaše prostriedky, si môžete vybrať podľa svojho uváženia.

Čo keď na tretí pilier nedostávam príspevok od svojho zamestnávateľa

Aktuálne je na Slovensku ešte stále veľa zamestnávateľov, ktorí svojim zamestnancom neprispievajú do tretieho piliera. V prípade, že patríte medzi zamestnancov, ktorí takýto príspevok od svojej firmy nemajú, nemusíte zúfať. Sporenie do tretieho piliera si môžete založiť aj napriek tomu.

Prispievať do neho budete najprv iba vy. Peniaze sa však časom budú kumulovať, a tak si vytvoríte rezervu na dôchodok. Ak váš zamestnávateľ bude časom ochotný prispievať alebo sa zamestnáte niekde inde, kde tento benefit majú, príspevok od zamestnávateľa vám bude potom vyplácaný spolu s vaším príspevkom na váš účet v DDS.

Tento mechanizmus funguje aj v opačnom prípade. Teda ak prejdete od zamestnávateľa, ktorý tento benefit má, k niekomu, kto do tretieho piliera nedopláca. V prvom zamestnaní budete mať svoj vklad zhodnocovaný o príspevok zamestnávateľa a úrok. Potom, ako vám ďalší zamestnávateľ už nebude prispievať, môžete v sporení pokračovať aj čisto vo vlastnej réžii. 

Najlepšia DDS pre 3. pilier 

Vzájomné porovnanie jednotlivých spoločností ponúkajúcich tretí pilier je nemožné. Svoje produkty sa však snažia neustále vylepšovať tak, aby boli lepšie ako konkurencia. Pri výbere DDS sa treba pozerať na to, čo je najlepšie pre vás ako sporiteľa.

V prípade, že si robíte prieskum medzi spoločnosťami, skúste sa opýtať na veci, ktoré vás v spojitosti s tretím pilierom zaujímajú. Zistite si poplatkovú štruktúru vo fondoch, do ktorých chcete investovať, prístup zamestnancov, možnosti výberu peňazí z fondu a výstupný poplatok za predčasný výber z fondu.

Tá najlepšia DDS pre vás je tá, ktorá bude najviac vyhovovať vašim potrebám. Tretí pilier ponúka napríklad Tatra Banka, VÚB banka, Axa alebo spoločnosť NN. Ďalšie DDS spoločnosti môžete nájsť aj v našom zozname inštitúcií ponúkajúcich 3. pilier dôchodkového sporenia.

Tretí pilier a výber peňazí z neho

Výber peňazí z tretieho piliera je diametrálne odlišný od výberu z prvých dvoch pilierov. Vzhľadom na to, že ide o dobrovoľné a prakticky komerčné sporenie, máte benevolentnejšie podmienky výberu.

Ak si začnete odkladať na dôchodok formou tretieho piliera, prvý výber môžete realizovať už po 10 rokoch od začiatku sporenia. Vybrať však môžete iba to, čo ste vložili. Príspevky zamestnávateľa a úroky sú tak akoby chránené pred predčasným výberom. Takýto predčasný výber môžete oficiálne urobiť jedenkrát počas doby sporenia. Tá sa končí dňom odchodu do dôchodku. Upozorniť však treba na fakt, že výber z tretieho pilieru môže byť sprevádzaný aj poplatkom za predčasný výber.

Po dosiahnutí dôchodkového veku vám budú všetky zostávajúce peniaze z fondu riadne vyplatené. 

Konečné vyplatenie prostriedkov pre 2. a 3. pilier je veľmi podobné. Je teda potrebné prekročiť hranicu dôchodkového veku alebo splniť podmienky odchodu do predčasného dôchodku. 

Forma vyplácania tretieho piliera

Pri treťom pilieri je forma vyplácania úplne odlišná. Hlavne záleží od podmienok, ktoré ste si dohodli v účastníckej zmluve s vašou DDS. Výnosy z 3. piliera vám teda môžu byť vyplácané rôznymi spôsobmi. Napríklad jednorázovo väčšia suma a následne zvyšok posielaný mesačne po dĺžku dohodnutého obdobia. Tiež je možné nasporenú čiastku vyplatiť okamžite v celej výške. Vďaka tomu môžete ísť vo svojich najlepších rokoch napríklad na zaslúžený výlet bez toho, aby ste na dovolenku potrebovali pôžičku. Každá spoločnosť však môže mať aj svoje modifikácie. Všetky tieto podmienky zistíte pred podpisom účastníckej zmluvy alebo na infolinke jednotlivých DDS.

Ak by vás zaujímali iné zákonné detaily spojené s vyplatením nasporenej sumy z tretieho piliera, môžete si o nich prečítať viac na oficiálnej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tretí pilier a jeho zrušenie

Predčasné zrušenie 3. piliera sa nie vždy zaobíde bez zmluvnej pokuty. Zrušenie môže prebehnúť dohodou medzi zmluvnými stranami, odstúpením od zmluvy alebo jej vypovedaním. Rôzne poistné obdobia majú však odlišné pravidlá, a preto, ak by ste chceli svoj 3. pilier zrušiť, kontaktujte svoju DDS.

Tretí pilier sa dedí

Tretí a druhý pilier majú všetky nasporené prostriedky dedičné. V prípade, že si dotyčný pri podpise účastníckej zmluvy zvolí oprávnenú osobu (obvykle je to partner/partnerka sporiteľa), všetky prostriedky po jeho smrti prechádzajú v prospech oprávnenej osoby. Ak sa pri podpise zmluvy oprávnená osoba neurčí, prostriedky budú predmetom dedičského konania. Výhodou tretieho piliera je aj to, že v prípade potreby je možné zmeniť oprávnenú osobu.

Tretí dôchodkový pilier: Oplatí sa teda?

Faktom je, že žiadne sporenie na dôchodok nie je dokonalé. Ak sa však efektívne využijú všetky tri dôchodkové piliere, ktoré na Slovensku máme k dispozícii, je možné dostať svoj dôchodok nad polovicu vášho aktuálneho príjmu. Hoci tento fakt môže znieť veľmi hrozivo, je potrebné podotknúť, že je to stále viac ako v iných zahraničných krajinách, ako napríklad v Amerike, kde je potrebné celú prípravu na dôchodok držať výhradne vo vlastnej réžii.

Ani u nás by ste však nemali zanedbávať aj iné formy prípravy na dôchodok. Veľmi obľúbené sú napríklad nástroje kolektívneho investovania alebo pre skúsenejších a odvážnejších to môžu byť aj iné, alternatívne formy investovania.