Podielové fondy ako výhodná investícia a ich fungovanie

Podielové fondy ako výhodná investícia a ich fungovanie

Podielové fondy - návod na najvýnosnejšie investovanie

Investovanie ako také je jedným z pilierov globálnej ekonomiky. Jeho súčasťou sú podielové fondy, cenné papiere a ďalšie komodity. Vďaka tvorbe a následnému predaju cenných papierov už mnoho firiem vstúpilo na globálny trh a prekročilo miliardové hranice. Obchod s cennými papiermi či komoditami drží svet, aký ho poznáme pokope. Pomáha jednotlivým ekonomikám prosperovať a dáva im možnosť podieľať sa na obchodoch, ktoré možno priamo nedokázali realizovať osamote.

S podielovými fondmi sa môžete zapojiť do tohto svetového kolobehu peňazí aj vy, a to z pohodlia vášho domova. V článku nájdete základné informácie o histórii investovania, kolektívnom investovaní a podielových fondoch, o ktorých sa dočítate ponúkame podrobnejšie informácie.

Pre úplný obraz môžete článok čítať postupne, alebo sa touto skratkou prekliknúť rovno k jeho jednotlivým kapitolám:

1 - História a úplné základy
2 - Princíp investovania do podielových fondov
3 - Podrobnejšie informácie

Niečo z histórie podielových fondov

Vznik prvej alternatívy podielového fondu sa datuje na rok 1800. Vtedy začal anglicko-škótsky trust predávať svoje podiely investorom. Takto vznikol princíp investovania, ktorý je v podstate do dnešného dňa veľmi podobný. Neskôr, v roku 1924, sa v USA objavili aj prvé fondy. Obchodovať sa začalo „vo veľkom”, vďaka čomu získali USA titul kolísky moderného investovania. Do dnešného dňa sa tak na svetovej burze obchoduje v dolároch. V roku 1940 bola vo fondoch USA zhromaždená historicky prvá miliarda dolárov.

Podielové fondy na Slovensku

V porovnaní so zahraničím sme v problematike investovania mierne pozadu a tradíciu svetového obchodu musíme pracne doháňať. Hoci sa pojem „kolektívne investovanie” na Slovensku objavil už v roku 1993, mnoho zárobkovo činných osôb má ešte aj dnes veľké obavy, nedôveru či dokonca vôbec nerozumie tomu, ako tento mechanizmus funguje. Nízka finančná gramotnosť tak Slovákov oberá ročne o milióny eur potenciálneho zisku na ich neefektívne uložených úsporách.

Podielové fondy sú na Slovensku v porovnaní so zahraničím mierne pozadu

Druhy cenných papierov

Poznáme veľké množstvo cenných papierov. V prípade, že sa o investovanie zaujímate iba okrajovo, najčastejšie sa stretnete s akciami, dlhopismi a podielovými listami. Okrem toho však existuje ešte veľké množstvo iných cenných papierov. Každý vymenovaný typ má iné vlastnosti a iný princíp fungovania.

Akcie dávajú ich držiteľovi práva podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti. V prenesenom význame by sa dalo hovoriť o tom, že s každou akciou si akoby kupujete kúsok danej spoločnosti v podobe cenného papiera.
Výhodou je napríklad priemerne vyšší potenciálny zisk v porovnaní s dlhopisom a neobmedzená platnosť. Nevýhodou môže byť fakt, že hodnota akcií sa v čase mení a kolíše.

Dlhopisy sú na druhej strane presne definované cenné papiere, ktoré majú definovanú ich hodnotu a tiež úrok. Pre jednoduché pochopenie, ide akoby o pôžičku pre firmy. Firma potrebuje peniaze, a tak vystaví dlhopisy, ktoré majú presnú splatnosť, kedy sa požičané peniaze vrátia (termín splatnosti) a aký úrok vám za túto pôžičku ročne ponúknu (výnos dlhopisu).
Výhodou sú presne stanovené podmienky, vhodné pre konzervatívnych investorov a začiatočníkov a dopredu dohodnutý úrok. Nevýhodou je v porovnaní s akciami práve nižší priemerný úrok a obmedzená doba trvania.

Podielové listy sú základnou jednotkou obchodovania v podielových fondoch. Do fondu sa nakúpia rôzne cenné papiere a aby boli zisky vyplatené spravodlivo podľa toho, kto koľko prispel, vytvoria sa takzvané podiely. Veľkosť vášho podielu je vyjadrená tým, koľko podielových listov vlastníte. Tie sa stanovujú v dobe, keď fond začne aktívne fungovať. V čase sa ich hodnota mení podľa toho, aký je po nich dopyt a ako sa danému fondu darí zhodnocovať prostriedky.
Výhodou je fakt, že už pri kúpe jedného podielového listu môžete čiastkovo vlastniť široké portfólio rôznych cenných papierov, taktiež stačí nižší kapitál a pravidelné investície sú tak dostupné aj pre bežného občana. Nevýhodou môže pre niekoho byť fakt, že priamo nevlastní konkrétne akcie, dlhopisy a pod., ale iba ich časť prostredníctvom podielov.

Podkladové aktíva

Obchoduje sa prakticky so všetkým, čo súvisí s naším životom. Od bežných komodít dennej spotreby, ako sú napríklad káva a pomarančový džús, cez zlato alebo ropu, menové rozdiely - forex, až po sofistikované cenné papiere, ako sú akcie a dlhopisy.

Pri niektorých druhoch investovania ide principiálne o obchod - nákup a následný predaj za vyššiu hodnotu. Na tomto princípe funguje napríklad obchod so zlatom. Investovanie vám dáva aj možnosť vlastniť takzvané podkladové aktíva. Najbežnejšie formy podkladových aktív sú práve vyššie menované akcie a dlhopisy. Okrem toho to môžu byť isté typy futuritných kontraktov, opcií atď.

Dôležitým rozdielom medzi podkladovým aktívom a klasickou komoditou, ako je napríklad zlato, je ten, že podkladové aktívum je investícia, ktorá v čase vytvára hodnoty. Kúpou akcie napríklad investujete do rastu firmy, ktorá vďaka tomu vytvorí automobil. Zakúpené zlato takúto hodnotu nevytvára. Nedokáže fyzicky narásť, teda obchodujete s jeho predpokladanou budúcou cenou. Investovanie do zlata je principiálne skôr formou obchodu a špekulácie o budúcej hodnote. Napriek tomuto faktu je zlato bežne obchodovanou komoditou, ktorú obľubujú najmä konzervatívnejší investori.

Na svetovej burze sa obchoduje v dolároch

Ako funguje investovanie - princíp obchodovania

Aby sme dokázali vysvetliť skutočnú pridanú hodnotu fondov a kolektívneho investovania, je potrebné vysvetliť aj samotný princíp fungovania investovania. V našom zjednodušenom príklade si môžeme vziať napríklad jednu z najväčších spoločností na svete, Apple.

Táto spoločnosť emituje - čiže vydáva - cenné papiere, ktoré sa obchodujú na burze. Keďže ide o akciovú spoločnosť, ktorá je obchodovaná na svetovej burze, môžete si ich cenné papiere bez problémov kúpiť. Tým, že vlastníte tieto akcie, stávate sa akcionárom danej spoločnosti aj vy. Vzhľadom na fakt, že takýchto akcií je veľké množstvo, váš podiel na celej spoločnosti pri kúpe jednej akcie nie je až tak viditeľný. Vďaka tomu, že spoločnosť tieto akcie emituje, získava kapitál napríklad na nové projekty, či na expanziu na nové trhy. Kupujúci sa vďaka nim stávajú malými investormi podniku, teda majú výhody v podobe participácie na finančných úspechoch, ale aj neúspechoch spoločnosti.

O tom, akým spôsobom sa im za to spoločnosť „odmení”, rozhoduje druh akcií, ktoré investor kupuje, a tiež správna rada firmy. Existuje niekoľko možností, no pre jednoduchosť uvedieme 2 základné, ako môžu akcie generovať zisk:

 1. Kapitálový výnos
  Úplným základom je kapitálový výnos. V princípe ide o to, že si kúpite akcie firmy a tá vďaka takto získaným peniazom vytvorí skvelý produkt, o ktorý je záujem a stane sa svetovo úspešným. Akcie firmy teda budú žiadané a spolu s cenou firmy im stúpne ich hodnota. Ak ste teda kúpili akcie za 1.000 €, v takejto situácii bude mať váš investovaný kapitál vyššiu hodnotu, napríklad 1.200 €. V tomto príklade je 200 € rast hodnoty vášho kapitálu a v prípade, ak akcie predáte, tak to bude váš zisk.
 2. Dividendový výnos
  V prípade, že kúpite akcie spoločnosti, ktoré vyplácajú svojim akcionárom dividendy - teda odmenu za ekonomicky úspešne uzavreté obdobie - vašou odmenou bude výplata samotnej dividendy. Ak rastie aj záujem o tieto akcie a hodnota firmy ako takej, tak sa môžete tešiť aj z kapitálového výnosu.

S investovaním sa však pochopiteľne spája aj možné riziko. Keď si kúpite akcie, ich cena môže aj klesnúť. Teda sa môže reálne stať, že akcie ktoré ste kúpili za 1.000 € budú mať hodnotu 800 €. Vtedy sa hovorí o poklese ceny akcií. V prípade, že cenné papiere nepredáte, ich cena sa môže vrátiť na svoju hodnotu alebo aj vyššie. Ak cenné papiere predáte, realizovali ste stratu -200 €.

Investičné spoločnosti

Medzi trhom s cennými papiermi ako takým a samotným človekom - investorom, stojí vo väčšine prípadov spoločnosť, ktorá sa stará o fungovanie obchodov, správu cenných papierov, vklady, výbery, spravuje fondy a poskytuje bežným ľuďom možnosť zúčastniť sa týchto obchodov.

To, ako fungujú investičné spoločnosti, je už však iná téma. Teraz je dôležité pochopiť, že cez investičné spoločnosti môžete investovať napríklad do fondov. Jednoducho, pohodlne a s právnou istotou, že sa o vaše peniaze starajú profesionáli. V princípe ide o akýsi medzičlánok, ktorý bežných investorov chráni pred trhom svojimi skúsenosťami a pomáha im rozkladať riziko investovania vo svojich fondoch.

V investičných spoločnostiach sa o vaše peniaze starajú profesionáli

Podielové fondy - čo to je a ako principiálne fungujú?

Mnoho ľudí neinvestuje iba preto, že nevie čo sú podielové fondy. Je prirodzené a rozumné neinvestovať do niečoho, čomu nerozumiete. Na druhej strane, pri investovaní je potrebné si svoje obzory trochu rozšíriť, aby ste mohli využiť efektívnejšie nástroje na zhodnocovanie svojich úspor.

Princíp podielových fondov je postavený na fakte, že kúpa jednej akcie či dlhopisu spoločnosti je pre veľa ľudí nereálna. Ich hodnota je totiž v praxi relatívne vysoká. Keby ste chceli investovať do rôznych segmentov a vytvoriť si portfólio investícií, museli by ste mať pripravený kapitál rádovo v tisíckach až desiatkach tisíc eur. Podielový fond priniesol možnosť mať svoje investície rozložené do rôznych akcií a dlhopisov aj pri menších vkladoch.

Podielový fond totiž spája množstvo jednotlivých investorov, čím vytvára vyššiu kúpnu silu a kapitál. Všetci vložia do daného fondu svoje prostriedky a spoločne tak môžu investovať do akcií firiem, štátnych dlhopisov a prakticky všetkého, na čo sa daný fond zameriava. Každý z investorov vlastní presne toľko podielov fondu, koľko si kúpil. Ak chce investíciu ukončiť, jednoducho odpredá svoje podiely investičnej spoločnosti.

Výhodou takéhoto investovania je, že si vďaka spojenému kapitálu môžete vybrať fondy s cennými papiermi tých najväčších a najprosperujúcejších firiem sveta, štátne dlhopisy alebo napríklad aj komodity. O správu fondu sa starajú skúsení profesionáli.

Výkonnosť podielových fondov oproti „klasickým” formám úspor

Podielové fondy majú vo väčšine prípadov oveľa vyššiu výkonnosť, ako napríklad, na Slovensku veľmi obľúbené, vkladné knižky alebo sporiace účty.

Výhody investovania do podielových fondov sa jednoznačne spájajú s potenciálnym ziskom. Priemerný rast trhu je za posledných 50 rokov približne 9 %. Na tomto raste sa môžete podieľať aj vy správnym výberom dobre diverzifikovaného portfólia. Pri niektorých špeciálnych fondoch je priemerný úrok aj cez 10 % p.a. Úrok je tak v porovnaní s tým, čo ponúkajú banky, naozaj neporovnateľný. Dôležité je ale vyberať dobrú investičnú spoločnosť so skúsenosťami a fondy, ktoré majú primeranú poplatkovú štruktúru k tomu, aký majú priemerný úrok.

Nevýhodou pre niektorých ľudí môže byť, že úrok v podielových fondoch nie je fixný, a teda hodnota vašej investície o 10 rokov nie je nikdy presne stanovená. Pri nesprávne načasovanom výbere sa môže stať aj to, že realizujete stratu. Taktiež je potrebné vyberať fondy podľa vášho investičného profilu, pretože neskúsený investor sa správa inak ako ten skúsený. Nedostatok skúseností či informácií môže byť základom nesprávneho rozhodnutia a nerentabilného odkupu.

Úrok v podielových fondoch nie je fixný

Ako na investovanie do podielových fondov

Ak sa rozhodnete pre investovanie do podielových fondov, mali by ste si premyslieť, kde investovať a ako. Najlepšie je poradiť sa s profesionálmi, ktorí majú s podielovými fondmi skúsenosti.

Kde môžete investovať peniaze

Do podielových fondov môžete investovať mnohými spôsobmi. Najbežnejšie formy (pokiaľ neberieme do úvahy II. a III. pilier) sú cez banku alebo cez investičnú spoločnosť.

Banky ponúkajú v rámci svojho portfólia produktov pre svojich klientov aj investície do fondov. Každá banka má buď svoje fondy alebo využíva fondy niektorého investičného domu. Na Slovensku sú dostupné napríklad podielové fondy ČSOB, SLSP, VÚB, Poštovej banky, AXA, podielové fondy Tatra banky a ďalšie.

Výhoda investícií cez banku je napríklad jednoduchá kontrola investície cez aplikáciu banky, možnosť spravovať všetky financie pod jednou strechou. Nevýhodou sú často podmienky zo strany banky, ako je minimálna doba zotrvania vo fonde či iné podmienky, ktoré si môže banka stanoviť podľa seba - tiež aj poplatková štruktúra.

Investičné spoločnosti sú pre Slovákov ešte emočne veľmi vzdialenými inštitúciami. Kto však ide podľa princípu mať na každú oblasť jedného odborníka, bude určite spokojný. Investičné spoločnosti majú často dlhoročné tradície a venujú sa profesionálne iba zhodnocovaniu prostriedkov formou investícií.

Výhodou týchto spoločností sú často lepšie výkony fondov, nižšie poplatky a prehľadnejšia poplatková štruktúra ako pri bankových produktoch. Hlavná nevýhoda je v náročnejšej dostupnosti týchto služieb, keďže tieto inštitúcie nemajú sieť pobočiek ako banky.

Podielový fond a rozbor jeho fungovania

Investovanie do podielových fondov je činnosť, ktorá musí podliehať zákonom o kolektívnom investovaní. Nejde teda o neregulovaný obchod. Zákon vysvetľuje podielový fond ako spoločný majetok podielnikov. Úlohou správcovskej spoločnosti je tento majetok zhromažďovať, starať sa o neho, vydávať podielové listy a dozerať na obchodovanie s nimi. Podielové listy môžu byť predávané fyzickým, ale aj právnickým osobám bez rozdielu.

V zjednodušenom znení ide o to, že ľudia spoločne vytvoria kapitál, ktorý investičná spoločnosť vymení za portfólio cenných papierov a ľuďom spätne vydá podielové listy v hodnote ich podielu na spoločnom majetku.

S takto zhromaždeným majetkom nakladá správcovská spoločnosť. Správcovská spoločnosť to môže robiť iba na základe povolenia vydaného priamo Národnou bankou Slovenska (NBS). Zo zákona musí táto spoločnosť konať v najlepšom záujme podielnikov a uprednostniť ich aj pred vlastnými záujmami. Správcovské spoločnosti sú teda priamo regulované a dozor nad nimi vykonáva priamo NBS, ktorá dáva pozor na to, aby bol váš majetok v bezpečí. Správcovská spoločnosť musí dokonca oddelene účtovať jednotlivé fondy a vlastné hospodárenie. Teda aj v prípade zániku tejto spoločnosti tak môže fond jednoducho prebrať iná správcovská spoločnosť.

Výnosy, ktoré môžete dosiahnuť vo fonde, sa delia dvojakým spôsobom - výnos fondu alebo výnos súvisiaci so zhodnotením podielov. Zhodnotenie podielov je priamo závislé na cene cenných papierov, ktoré fond nakúpil. V prípade, že sa zvýši ich hodnota, narastie aj hodnota celého fondu a jednotlivých podielov. Výnos fondu je už osobitný druh zisku, ktorý môžu jednotlivé fondy poskytovať. Napríklad fondy s vyplácaním dividend.

Zhodnotenie podielov je priamo závislé na náraste hodnoty cenných papierov

Podielové fondy - delenie, typy a porovnanie

Fondy môžeme rozdeľovať podľa mnohých faktorov. Najpoužívanejšie delenie je podľa toho, ako sú spravované alebo podľa toho, do čoho investujú a čo tvorí gro ich majetku.

Fondy sa podľa druhu správy delia na:

Konzervatívne fondy sú také, ktoré sa zameriavajú na nákup dlhopisov. Vývoj ich hodnoty je v štandardných situáciách predvídateľnejší. Sú vhodné pre začínajúcich investorov a na krátko- až strednodobé investície.

Peňažné fondy sú extra konzervatívne. Výkyvy hodnoty sú úplne minimálne, odporúčaný investičný horizont je približne 1 rok. Fondy nakupujú cenné papiere, ako sú štátne pokladničné poukážky alebo dokonca využívajú aj termínované vklady.

Zmiešané fondy investujú pomerovo tak do akcií, ako aj do dlhopisov alebo iných cenných papierov či komodít.

Podielové listy fondov s portfóliom najväčších svetových firiem môžu stáť aj desaťtisíce eur. Preto boli vytvorené fondy fondov. Ide o špeciálne fondy, vďaka ktorým môžete aj s menším kapitálom investovať do najväčších a najúspešnejších fondov na svete.

Označenie ETF majú fondy, ktoré sú aktívne obchodované na burze. Ide o fondy pasívneho investovania, ktoré okrem toho, že majú nakúpené cenné papiere firiem, obchodujú na burze aj vlastné podiely. Získava sa tým napríklad lepšia likvidita a nižšie poplatky.

Ide o privátne investičné fondy spravované profesionálnymi investičnými manažérmi. Do týchto fondov nemá možnosť investovať verejnosť, ale sú určené hlavne privátnej klientele skúsených investorov. Tieto fondy majú menej pravidel, môžu nakupovať na krátko a môžu mať vysokú výkonnosť, avšak aj preto sa s nimi spája veľmi vysoké riziko.

Tieto fondy sú väčšinou aktívne riadené. Princíp týchto fondov je nakupovať cenné papiere, ktoré sú spojené s možnosťou výplaty dividendy. Podľa toho, ako je fond nastavený, môže následne dividendy vyplácať aj on priamo svojim podielnikom alebo sa budú takzvane vstrebávať späť do fondu.

 1. Fondy s aktívnou správou
  Tieto fondy sa zameriavajú na nákup akcií firiem v konkrétnom segmente či na konkrétnom trhu. Takéto fondy patria medzi volatilnejšie a rizikovejšie, avšak z dlhodobého pohľadu dosahujú vyššie zisky. Tieto fondy majú vo vedení tím ľudí, analytikov a skúsených investorov. Tí sa denne starajú o to, aby sa prostriedky čo najviac zhodnocovali. Starajú sa o nákup a predaj jednotlivých cenných papierov a snažia sa na obchodoch zarobiť viac ako je bežný trhový rast.
 2. Fondy s pasívnou správou
  Pasívna správa fondov je jednoduchšia a tiež lacnejšia, keďže odpadá takmer celá analytická časť práce. Princíp týchto fondov je zakotvený v tom, že trh musí rásť. Preto sa portfólio cenných papierov vytvorí tak, aby čo najpresnejšie odrážalo svetový trh a následne sa už iba spravuje. Vo fonde sa nedejú žiadne veľké strategické zmeny v rozložení kapitálu alebo veľké nákupy akcií nových startupových firiem.

Podľa štruktúry investícií sa fondy delia na:

 1. Akciové fondy

Tieto fondy sa zameriavajú na nákup akcií firiem v konkrétnom segmente či na konkrétnom trhu. Takéto fondy patria medzi volatilnejšie a rizikovejšie, avšak z dlhodobého pohľadu dosahujú vyššie zisky.

 1. Dlhopisové fondy

Konzervatívne fondy sú také, ktoré sa zameriavajú na nákup dlhopisov. Vývoj ich hodnoty je v štandardných situáciách predvídateľnejší. Sú vhodné pre začínajúcich investorov a na krátko- až strednodobé investície.

 1. Peňažné fondy

Peňažné fondy sú extra konzervatívne. Výkyvy hodnoty sú úplne minimálne, odporúčaný investičný horizont je približne 1 rok. Fondy nakupujú cenné papiere, ako sú štátne pokladničné poukážky alebo dokonca využívajú aj termínované vklady.

 1. Zmiešané fondy

Zmiešané fondy investujú pomerovo tak do akcií, ako aj do dlhopisov alebo iných cenných papierov či komodít.

 1. Fondy fondov

Podielové listy fondov s portfóliom najväčších svetových firiem môžu stáť aj desaťtisíce eur. Preto boli vytvorené fondy fondov. Ide o špeciálne fondy, vďaka ktorým môžete aj s menším kapitálom investovať do najväčších a najúspešnejších fondov na svete.

 1. ETF (Exchange Traded Fund)

Označenie ETF majú fondy, ktoré sú aktívne obchodované na burze. Ide o fondy pasívneho investovania, ktoré okrem toho, že majú nakúpené cenné papiere firiem, obchodujú na burze aj vlastné podiely. Získava sa tým napríklad lepšia likvidita a nižšie poplatky.

 1. Hedge fondy

Ide o privátne investičné fondy spravované profesionálnymi investičnými manažérmi. Do týchto fondov nemá možnosť investovať verejnosť, ale sú určené hlavne privátnej klientele skúsených investorov. Tieto fondy majú menej pravidel, môžu nakupovať na krátko a môžu mať vysokú výkonnosť, avšak aj preto sa s nimi spája veľmi vysoké riziko.

 1. Fondy so zameraním na výplatu dividendy

Tieto fondy sú väčšinou aktívne riadené. Princíp týchto fondov je nakupovať cenné papiere, ktoré sú spojené s možnosťou výplaty dividendy. Podľa toho, ako je fond nastavený, môže následne dividendy vyplácať aj on priamo svojim podielnikom alebo sa budú takzvane vstrebávať späť do fondu.

 1. Indexové fondy

Sú to fondy, ktoré sa zameriavajú na nákup cenných papierov, ktoré zodpovedajú odrazu konkrétneho trhu - USA, Európa, Ázia atď. a s papiermi ďalej aktívne neobchodujú. Fond je zameraný na držanie týchto papierov, a teda kopíruje vývoj daného trhu.

 1. Realitné fondy

Radia sa medzi špeciálne fondy. Realitné fondy sa tešia obľube aj na Slovensku. V týchto fondoch sa nakupujú hlavne akcie rôznych realitných projektov či stavebných spoločností.

 1. Zaistené fondy

Sú to fondy, ktoré svojim investorom garantujú návratnosť ich investície - klientovej istiny. Ide o veľmi konzervatívne fondy, ktoré však majú nevýhodu v tom, že sú často doplnené o minimálnu dobu výberu, nižšie možné zhodnotenie a iné obmedzenia.

V prípade, ak vám stále niektoré veci ohľadom podielových fondov nie sú jasné, prípadne vás téma investovania zaujala, určite vás poteší viac článkov z kategórie investovanie.