Investičné zlato: Ako funguje predaj a výkup zlata

Investičné zlato: Ako funguje predaj a výkup zlataInvestičné zlato je zlato najvyššej rýdzosti.

Zlato sa časom stalo symbolom bohatstva a istoty. Špeciálnu kategóriu však tvorí investičné zlato. Ide totiž o zlato najvyššej rýdzosti, s ktorým môžete obchodovať nepriamo, čiže na burze, alebo priamo u špecializovanej firmy. V článku vám prinášame informácie o tom, ako funguje obchod so zlatom a ako sa na ňom môžete podieľať aj vy. 

OBSAH

Čo je zlato a investičné zlato - História: Od obchodného zlata po zlato investičné, Vývoj ceny zlata za posledné obdobie, Čo je investičné zlato

O obchode so zlatom - Investícia do zlata vs. obchodovanie so zlatom, Kto určuje hodnotu a aktuálnu cenu zlata, Kedy sa oplatí investícia do zlata, Investičné zlato a jeho predaj u klenotníka alebo v zlatníctve

Výber investičného partnera - Špecialisti na obchod so zlatom, Je vhodná investícia do zlata aj počas krízy?, Investícia do zlata: O aký druh investície ide

História: Od obchodného zlata po zlato investičné

Z historického hľadiska bolo zlato neustále symbolom prestíže, bohatstva a majetku. Kým peniaze nezískali abstraktný význam, drahé kovy plnili aj funkciu platidla. Avšak k skutočným zlatým minciam sa dostali naozaj iba tí najbohatší. Cena zlata ako suroviny bola dlhú dobu neregulovaná a jeho hodnota sa odvíjala aj od diania vo svete.

Neskôr v modernejších dejinách sveta malo zlato funkciu zaisťovania abstraktnej hodnoty peňazí. Banky vlastnili zlaté rezervy, ktoré symbolicky vyrovnávali hodnotu peňazí, a dávali ich ďalej ľuďom. Vzhľadom na fakt, že peniaze boli univerzálnym platidlom, zlato postupne ako platidlo stratilo svoj význam.

Až do dnešnej doby však denne ovplyvňuje ekonomiku a tiež je v priamom styku s človekom, napríklad aj prostredníctvom šperkov. Zlato nikdy nestratilo na svojom význame alebo principiálnej hodnote. Dnes je možné presne stanoviť rýdzosť zlata v tzv. karátoch a na obchod s ním sa používa trhová merná jednotka, ktorej základom je 1 unca zlata. Jeho hodnota sa dá určiť v každej sekunde kdekoľvek na svete podľa aktuálnej hodnoty na burze.

Oproti minulosti, kedy bolo zlato dostupné iba pre najbohatších, sa dnes môže na obchode so zlatom podieľať ktokoľvek, kto je ochotný akceptovať možné riziká.

Vývoj ceny zlata za posledné obdobie

Podobne ako napríklad pri rope, káve alebo iných komoditách, aj zlato mení svoju hodnotu v čase. Tá sa dá dopredu predpokladať, ale žiaden presný výpočet budúcej ceny nie je možný. Ak vám niekto garantuje presný výpočet budúcej ceny zlata v danom čase, ide o zavádzanie. Existujú však rôzne odhadované budúce hodnoty. Tie sa dajú vypočítať na základe toho, ako sa cena zlata za kg menila v minulých mesiacoch a čo sa s hodnotou zlata dialo v historicky podobných situáciách. Každá investičná spoločnosť zaoberajúca sa obchodom so zlatom má na výpočet tejto hodnoty iný, často vlastný, unikátny vzorec. V iných prípadoch si musia takéto materiály nechať vytvoriť na zákazku.

Prečo je cena zlata za gram stále iná

Aktuálna hodnota zlata sa v princípe mení podľa toho, aký je oň svetový záujem. S tým ide ruka v ruke trhové pravidlo určenia ceny zlata, teda pomer jeho ponuky a dopytu. Ak sa zlato vo svete viac nakupuje ako predáva, jeho cena rastie. Okrem toho môže cenou zlata pohnúť aj ekonomická kríza, politické tlaky alebo nestabilná situácia na trhoch či mnohé ďalšie faktory. Aktuálny vývoj ceny zlata a cenu zlata dnes si môžete pozrieť na tomto online grafe.

Čo je investičné zlato a kde ho kúpiť

Medzi zlatom bežne dostupným na trhu a investičným zlatom určeným na investovanie a obchod je rozdiel. Hoci sa môže zdať, že zlato je skrátka zlato, opak je pravdou. Na burze sa obchoduje so zlatom viac abstraktne, teda si nekupujete priamo zlato, ale doklad o tom, že vlastníte zlato v danej hodnote. Zlato obchodované na burze samozrejme musí spĺňať najvyššie možné štandardy. V bežnom zlatníctve sa k zlatu najvyššej rýdzosti často ani okamžite nedostanete, predávajú ho však na objednávku.

V prípade, ak chcete obchodovať so zlatom prostredníctvom rôznych špecializovaných firiem, môžete sa takto dostať aj k tzv. fyzickému investičnému zlatu. Takéto zlato by malo byť opäť tej najvyššej rýdzosti a malo by mať presne označené všetky potrebné parametre. Pri takejto kúpe si vždy dôkladne overte, či má predajca všetky potrebné povolenia k predaju a či zlato vykupuje aj spätne v prípade, že ho budete chcieť spätne predať. Takéto investičné zlato má v nižších sumách formu investičných zlatých mincí za určitú cenu a pri vyšších sumách ide o zlaté tehličky. 

Investícia do zlata vs. obchodovanie so zlatom

Pokiaľ sa chcete venovať problematike zarábania na hodnote zlata, existuje na to niekoľko spôsobov. Niektoré z nich sú vhodnejšie pre pokročilých investorov a obchodníkov. Rovnako si môžete vybrať aj formu podľa výšky kapitálu, ktorý máte pripravený na tento účel. Pri priamom obchode potrebujete peniaze na kúpu a šikovnosť so skúsenosťami na predaj. Pri obchode na burze sú to zas poplatky spojené s využitím brokera. Okrem toho sa môžete zapojiť aj do rôznych foriem zlatých rezerv, kde je možné využiť postupné ukladanie nižších čiastok alebo sa zapojiť do kolektívneho investovania do fondov, ktoré sa zaoberajú investíciami do komodít a súčasťou ich portfólia je aj zlato. Ponúkame vám niekoľko možností obchodov so zlatom: 

Výkup a predaj zlata na burze

Výkup a predaj zlata na burze môžete realizovať prostredníctvom týchto 2 možností:

1.  Výkup a predaj zlata ako obchod realizovaný cez brokera

Môžete sa rozhodnúť pre obchod na vlastnú päsť. Obchod so zlatom na burze má veľa úskalí, s ktorými by ste sa pred vložením prvých vlastných prostriedkov mali oboznámiť.

Prvým bodom, s ktorým sa musíte zaoberať pri obchode na burze, je voľba vhodného brokera. Každý z brokerov má iný minimálny vklad a iné podmienky nákupu jednotlivých komodít. Poplatky spojené s obchodom s komoditami sú však rôzne. Okrem nákupnej ceny môžete zaplatiť aj za držbu obchodovaných komodít, sprostredkovanie predaja komodity a ďalšie špecifické poplatky. Pozor si určite dajte aj na minimálny vklad. Pri brokeroch môže byť minimálny vklad napríklad 200 € pre začatie prvých obchodov, ale nákup konkrétnej komodity môže byť viazaný sumou až od 1.000 €.

Pri obchode cez brokera taktiež znášate aj všetky riziká spojené s obchodovaním na burze. Všeobecná štatistika hovorí, že obchodovať cez brokerov dlhodobo a so ziskom dokáže menej ako polovica všetkých užívateľov aplikácií. Štatistiky úspešnosti si vedie každá aplikácia zvlášť a musia byť dostupné verejnosti na ich oficiálnych stránkach.

Zlaté tehly na predaj a ich cena

2.  Kolektívne investovanie do fondov

Ak si neveríte natoľko, aby ste sa pustili do obchodovania na burze na vlastnú päsť, riešením môže byť kolektívne investovanie. Podielové fondy sú najobľúbenejšou formou investovania ľudí vo svete. Vďaka nim sa dokážete aj v malých čiastkach zapojiť do obchodu, ktorý hýbe svetovou ekonomikou. Fondy majú aj rôzne zamerania. Medzi všetkými možnosťami sú aj fondy, ktoré sa zameriavajú na obchod s komoditami, teda aj so zlatom. Takéto fondy však môžu byť vysoko volatilné a pre neskúseného investora môžu predstavovať emočne neúnosné riziko.

Viac na tému podielové fondy v spojitosti so zlatom si môžete prečítať v jednom z predchádzajúcich článkov.

Obchod so zlatom prostredníctvom špecializovanej firmy

Okrem vyššie menovaných možností existujú aj firmy, ktoré sa špecializujú na obchod so zlatom. Pri takýchto firmách máte väčšinou 2 možnosti: kúpiť jednorazovo za vyšší kapitál fyzické zlato vo forme plieškov, zlatých mincí, zlatých tehál a pod., alebo môžete do zlata investovať prostredníctvom nižších pravidelných investícií, ktoré sú často viac dostupné aj pre širšiu verejnosť.

Pri postupnom nakupovaní zlata v nižších sumách existujú napríklad aj rôzne digitálne formy „pokladničky”, ktoré vám dokážu ukázať, koľko percent z predmetnej zlatej tehličky či mince už máte „zakúpených”. Keď sa časom dosporíte k plnej hodnote fyzickej tehly alebo mince, firma vám ju automaticky pošle domov. Týmto spôsobom máte príležitosť dostať sa v postupných nižších investíciách k fyzickému rýdzemu zlatu určenému na obchod. Jedna z takto fungujúcich firiem pôsobí aj v Českej republike a na našom trhu si postupne získava podiel klientov, ktorí touto formou nakupujú takzvané „investičné zlato”.

Kto určuje hodnotu a aktuálnu cenu zlata

Mnoho ľudí žije v predstave, že hodnota zlata je pevne stanovená nejakým inštitútom, národnou bankou alebo inými inštitúciami. V skutočnosti však hodnotu investičného zlata ovplyvňuje samotný trh, teda dopyt a ponuka. Podobne ako pri čomkoľvek inom, s čím sa obchoduje na burze, aj pri zlate platí, že ak sa ľudia začnú zrazu uchyľovať k impulzívnym nákupom a dopyt po zlate prudko stúpne, tak stúpne aj cena zlata v eurách. Tento jav môžete bežne vidieť počas kríz, kedy je zlato prvou voľbou, ku ktorej sa začínajúci investori uchyľujú. Pre mnohých prestavuje istotu uloženia kapitálu počas neistých časov.

Zlaté mince sú na predaj na burze mincí

Kedy sa oplatí investícia do zlata?

Poučka, ktorá by fungovala v každej situácii, neexistuje. Načasovanie investície do zlata si dokážete vyvodiť z praxe a sledovania zmeny hodnoty zlata v čase.

Predaj zlata: Kedy sa oplatí predať zlato?

V prípade, že vlastníte cenné kovy, s ich predajom sa oplatí počkať do situácie, kedy si svetová ekonomika prejde krízou. Z pohľadu špekulatívneho investovania v strednodobom horizonte je na predaj zlata najideálnejší čas tesne potom (alebo tesne predtým), ako ľudia stratia obavy z nestabilnej situácie. Presne to je moment, kedy pomyselná barlička ekonomickej istoty v podobe zlata stráca na význame a tým pádom aj na cene.

Zjednodušene povedané: Zlata sa zbavte vždy až potom, ako prejdete ekonomickou krízou a pocítite jej koniec.

Cena zlata za gram v eurách závisí od viacerých faktorov

Kedy je priaznivá cena na nákup zlata

Nákup zlata je viazaný na vývoj svetovej ekonomiky. Ak ste špekulatívny investor a snažíte sa na strednodobom investičnom horizonte výhodne kúpiť a predať zlato, riaďte sa faktorom prosperity. Keď kríza citeľne pominie, hodnota zlata klesne a neskôr sa zastabilizuje niekde okolo svojej predpokladanej hodnoty. Veľká šanca na výhodný nákup prichádza tesne po konci krízy, kedy sa ľudia zlata zbavujú, alebo v časoch, keď sa ekonomika spamätáva z krízy. Vtedy má zlato najvyšší potenciál rastu z pohľadu na strednodobý horizont.

Investičné zlato a jeho predaj u klenotníka alebo v zlatníctve

Predaj zlata je dôležitou súčasťou obchodu. V prípade, že nakupujete zlato vo forme šperkov, rátajte s tým, že jeho hodnota bude pri predaji úplne iná. Pokiaľ nejde o investičné šperky, ako napríklad limitované edície svetových návrhárov, tak je malá šanca na tomto obchode získať.

Ak nakupujete zlato vo forme zlatých mincí alebo zlatých tehál, niektoré klenotníctva na Slovensku môžu vaše zlato prijať, avšak vyplatia vás v hodnote, na ktorej sa dohodnete na mieste. Tento obchod nie je dokonale monitorovaný a predávajúci často nevie, do čoho ide.

Keď chcete predať zlato, môžete si zvoliť aj obchod s odborníkmi, ktorí sa venujú aj výkupu zlata. Proces môže často trvať dlhšie, avšak máte istotu, že hodnota bola prehodnotená odborníkmi. Môžete sa tak dostať k vyššej odkupnej hodnote zlata, ktorá v konečnom dôsledku pohne cenou vo váš prospech. Takýto obchod je často výhodnejší aj v prípade drobných spracovateľských poplatkov.

Ak nakupujete zlato cez špecializovanú firmu, často sa stretnete aj s tým, že firma je ochotná zlato späť vykúpiť. Je pochopiteľné, že nákupná cena a cena zlata za výkup sa líšia, avšak pri špekulovaní s hodnotou zlata môžete dosiahnuť zisk aj pri predaji priamo obchodníkovi, ktorý vám zlato predal.

Zlato je najčastejší materiál na svadobné obrúčky

Špecialisti na obchod so zlatom

Pri akomkoľvek obchode je dôležitá profesionalita. O to viac to platí, pokiaľ ide o veľké obchody. Preto je dôležité myslieť na to, že podobne ako sa pre investovanie do podielových fondov využívajú napríklad investičné správcovské spoločnosti, existujú aj odborníci venujúci sa obchodu so zlatom. Firmy zaujímajúce sa o profesionálne obchodovanie so zlatom majú neustály prehľad a dohľad nad investovaným kapitálom.

Najdôležitejším faktorom, ktorý hrá v prospech spotrebiteľa, je pri profesionáloch hlavne istota spätného odkupu a možnosť postupného dosporenia sa k zlatým minciam alebo tehlám.

Na čo si dať pozor pri výbere investičného partnera

Pri výbere obchodného partnera si vždy všímajte aktuálny pomer spätného odkupu. Mnoho firiem totiž zarába na klientoch práve pri ňom. Odkupnú hodnotu totiž umelo priveľmi znižujú v porovnaní s nákupnou hodnotou. Je to rovnako normálne ako v zmenárni peňazí, keď nákupná hodnota je vyššia ako predajná, avšak je dôležité poznamenať, že by mala byť vždy v prijateľnom pomere.

Je vhodná investícia do zlata aj počas krízy?

Z pohľadu vývoja hodnoty ceny zlata počas krízy je vo väčšine prípadov pravda, že jeho cena sa vyšplhá vyššie ako pred krízou, teda cena zlata za 1 g či kg rastie. Je však dôležité túto investíciu správne načasovať, aby ste nenakúpili tesne pred vrcholom alebo priamo na vrchole dosiahnutej hodnoty.

Počas kríz ide hlavne o psychologickú hru. Ľudia dlhodobo vnímajú zlato ako stabilnú investíciu a počas krízy sú náchylnejší k emočnému nákupu komodity, ktorá fixuje hodnotu ich majetku.

Investícia do zlata: O aký druh investície ide

Komodity sú vo všeobecnosti charakteristické hlavne vysokou volatilitou. Zlato sa však správa inak a je skôr konzervatívnou investíciou. Hoci je vo všeobecnosti vývoj hodnoty zlata konzervatívny, v mnohých prípadoch počas kríz alebo špeciálnych okolností by ste sa mali pripraviť na zmenu hodnoty aj o niekoľko percent či dokonca niekoľko desiatok percent.

Pokiaľ chcete investovať na dlhodobom horizonte, môžete pokojne povedať, že zlato bude pre vás konzervatívnou zložkou investovaného kapitálu. Ak sa ale rozhodnete pre špekulácie, prípade príležitostný nákup a predaj, môžete ho považovať aj za dynamickejšiu zložku.

Rozloženie investície do zlata

Tak ako pri každej investícii, je dôležité povedať, že aj zlato – pomyselná istota, by malo byť iba súčasťou investičného portfólia, napríklad ako aj investícia do druhého dôchodkového piliera. Svoj majetok by ste mali ochrániť tým, že ho budete diverzifikovať, teda ho správne pomerovo rozložíte. Jedným z najčastejšie používaných spôsobov diverzifikácie majetku je napríklad systém FEREO.

V jednoduchosti ale platí, že ak sa chystáte na akúkoľvek investíciu, myslite na to, aby ste mali stále dostatočnú čiastku likvidných prostriedkov a aby ste jednotlivé investície rozdeľovali aj na niekoľko časových horizontov. Takto predídete nevýhodným predčasným výberom a zároveň budete mať aj dostatočnú rezervu na nepredvídateľné situácie.

Ak vás zaujíma investícia do zlata a chcete inšpiráciu pre investíciu, odporúčame vám zvážiť investíciu do zlatých mincí Golden Oak Trust.