Druhý pilier: Čo to je, ako funguje a oplatí sa vôbec? [2020]

Druhý pilier: Čo to je, ako funguje a oplatí sa vôbec? [2020]

Ako funguje dôchodkový systém na Slovensku, prečo je druhý pilier zaujímavý a ako ovplyvní váš dôchodok? Otázka dôchodku je často sprevádzaná neistotou, nejednoznačnými definíciami a často skeptickým prístupom k celej dôchodkovej otázke ako takej. Prečítajte si viac o 2. pilieri, aby ste aj vy získali viac. 

Dôchodkový systém na Slovensku

Slovenský dôchodkový systém sa skladá z 3 pilierov. Každý z nich funguje na inom princípe a má aj iné výhody. Zjednodušene sa dá povedať, že čím viac pilierov využijete počas svojho pracovného života, tým vyšší dôchodok vám v konečnom dôsledku bude vyplácaný. Výšku dôchodku ovplyvňuje aj to, akým spôsobom tieto piliere využijete. 

Prvý pilier

Prvý pilier - Dôchodkové poistenie - na Slovensku funguje ako takzvaný priebežne financovaný systém. Dávka dôchodku je v ňom presne definovaná a odvíja sa od výšky odvodov vyplácaných vaším zamestnávateľom do Sociálnej poisťovne.  Vzorec na výpočet týchto odvodov je stanovený a čiastka, ktorá sa odvádza je priamo úmerná výške vášho mesačného príjmu. Sumu, ktorú za vás zamestnávateľ odvádza si viete nájsť aj na výplatnej páske. Ako jediný zo všetkých troch pilierov je prvý pilier zo zákona povinný. Okrem toho tu, ako v jedinom prípade, neviete priamo vy ovplyvniť výšku vyplývajúceho dôchodku.

Druhý dôchodkový pilier - Ako funguje?

Druhý dôchodkový pilier

Druhý pilier - starobné dôchodkové sporenie (SDS) - je kapitalizačný. Jedná sa o vaše súkromné sporenie a vstup do druhého piliera je dobrovoľný. V prípade že vstúpite, odvody, ktoré idú do 1. piliera (18%) sa rozdelia a časť z nich už putuje priamo na váš súkromný účet v jednej zo Starobných dôchodkových sporiteľní. Výška odvodu na váš súkromný účet sa mení a aktuálnu výšku odvodu si viete pozrieť v tabuľke na oficiálnej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Následne sa v sporiteľni takto získané peniaze zhodnocujú. Pri podpise zmluvy SDS si zvolíte fond, do ktorého chcete, aby boli vaše peniaze investované. Počas sporiacej fázy - teda za čas, ktorý aktívne pracujete a odvody putujú na váš účet - sa tieto prostriedky zhodnocujú. To do akej miery sa zhodnotia, môžete priamo ovplyvniť aj vy výberom výkonnejších fondov a skúsenej DSS. 

V princípe platí pravidlo, že čím viac rokov vám ostáva do dôchodku, tým výkonnejší fond s agresívnejšou investičnou stratégiou si môžete vybrať. Časom je vhodné a dokonca aj zákonom prikázané vaše investície v SDS pomaly skonzervatívňovať. Každá DSS je dokonca povinná každý rok 10 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku presúvať 10% vašich úspor do konzervatívnych fondov.  Po dosiahnutí dôchodkového veku prechádzate do takzvanej fázy vyplácania. Tu má oproti prvému pilieru ten druhý obrovskú výhodu. Úspory totiž môžu byť vyplácané hneď niekoľkými formami.  Sporiteľovi sa totiž môže vyplácať starobný, ale aj predčasný starobný dôchodok. V prípade, že dôjde k úmrtiu sporiteľa, je objem prostriedkov vyplácaný pozostalým formou pozostalostného dôchodku.

Dôchodkové fondy druhého piliera

Vzhľadom na to, že pri vstupe do druhého piliera si vyberáte aj fond, v ktorom sa budú vaše prostriedky zhodnocovať, mali by ste poznať aspoň ich základné parametre.  Zo zákona musí každá dôchodcovská správcovská spoločnosť viesť aspoň 2 fondy. Jeden dlhopisový garantovaný a jeden akciový negarantovaný. Okrem toho má každá DSS ešte svoje vlastné fondy, ktoré ponúkajú ako ďalšie možné alternatívy na zhodnotenie prostriedkov.

Ak si chcete vybrať fond ktorý je vhodný pre vás, môžete to urobiť hneď niekoľkými spôsobmi. V prvom rade máte možnosť preštudovať si štatút fondu. V tom nájdete presne definované do čoho sa vo fonde investuje a s tým spojené investičné riziká.  V prípade, že vám DSS ponúka širšiu paletu fondov, napríklad indexové, realitné, dlhopisové a akciové a vy si neviete vybrať, môžete si nechať poradiť pracovníkom spoločnosti, alebo svoju investíciu diverzifikovať. To znamená, že svoj príspevok rozdelíte napríklad do 3 rôznych fondov v rámci jednej spoločnosti a to napríklad v pomere 20:30:50. 

Rozdelenie vašej investície je na vás a jediným obmedzením môže byť vek. Ako uvádzame vyššie, zákon prikazuje investíciu 10 rokov pred dosiahnutím vrchnej hranice dôchodkového veku skonzervatívňovať postupným premiestňovaním kapitálu do dlhopisového garantovaného fondu.

Ako vstupiť do druhého piliera

Vstup do druhého piliera

Ak ste sa rozhodli vstúpiť do druhého piliera, postup je veľmi jednoduchý. Už aj na internete si môžete nájsť zoznam Dôchodcovských správcovských spoločností a ich fondov. Následne môžete kontaktovať vami vybranú spoločnosť alebo vášho finančného poradcu a podpísať zmluvu o vstupe do druhého piliera. V prípade, že je za vás odvádzaný odvod do Sociálnej poisťovne a máte menej ako 35 rokov, vaša zmluva by mala byť bez problémov akceptovaná. 

Ako zistím, či mám druhý pilier?

Pokiaľ si nie ste istí, či si už sporíte, stačí si pozrieť svoju výplatnú pásku. Ak ste si začali sporiť, mali by ste tam nájsť presný údaj, koľko peňazí z vašej mzdy odchádza na starobné dôchodkové sporenie.

2. pilier - nevýhody: 

Nevýhody druhého piliera súvisia hlavne s vekovým obmedzením a politickým rizikom. Do druhého piliera totiž ako sporiteľ môžete vstúpiť iba v prípade, že máte menej ako 35 rokov. V prípade že túto vekovú hranicu prekročíte, už nie je možné začať si takto sporiť a teda ste o túto možnosť ukrátený.  Druhou nevýhodou je možné politické riziko, ktoré sa so sporením spája. Na tieto úspory má totiž ešte stále dosah vláda a môže dôjsť k zoštátneniu. Nie je však potrebné robiť žiadne unáhlené závery a v akejkoľvek situácii je lepšie si sporiť aj takouto formou. Totiž z pohľadu zamestnanca sú tieto peniaze akoby zadarmo našetrené z odvodov a v každom prípade je lepšie ich mať. 

Druhý pilier - aká je výnosnosť?

Výnosnosť fondov v 2. pilieri

Fondy v druhom pilieri dokážu dosahovať naozaj dobré výsledky a dajú sa často porovnávať aj s produktami od svetových správcov. Ako dlhodobo najziskovejšie suverénne vedú takzvané indexové fondy. Patria však aj medzi najvolatilnejšie fondy, teda ich hodnota prudko reaguje na situáciu na trhu. V jednom roku sa môžu zúročiť napríklad o 20% a v ďalšom môže ich hodnota o 10 % klesnúť. Takéto výkyvy sú však na akciovom trhu bežné a tento fond je odporúčaný hlavne mladším sporiteľom.  V závese za indexovými fondami sú akciové a zmiešané. Rozdiely medzi nimi sú však naozaj veľké. Výkonnosť v porovnaní s indexovými fondami je takmer o polovicu nižšia.  Najmenej výkonné sú fondy dlhopisové. Tie slúžia hlavne na posledné skonzervatívnenie investície pred odchodom do dôchodku a ich úrok sa v priemere pohybuje tesne nad úrovňou inflácie. 

2. pilier: Porovnanie fondov

Ak si chcete pri vstupe do druhého piliera vyberať podľa výkonnosti, prípadne si už v druhom pilieri sporíte a chcete zistiť, akú výkonnosť má vami zvolený fond, pozrite si porovnanie fondov. Najpresnejším a pravidelne upravovaným porovnaním je Porovnanie fondov od SME.sk Odporúčanie: Ak začínate so sporením, zvoľte najvýkonnejší fond v ponuke u vami vybraného správcu.

Zmena DSS

Každý sporiteľ má nárok aj na zmenu správcovskej spoločnosti. V prípade že nie ste spokojný s výberom fondov či službami v danej inštitúcii, môžete raz ročne požiadať o prechod do novej dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Rovnako ako pri samotnom vzniku sporenia aj pri tomto úkone si opäť vyberiete fond, do ktorého budú vaše prostriedky investované.  Pokiaľ chcete zmeniť fond, táto zmena je bezplatná, ale ak by ste chceli DSS vymeniť v priebehu roka viac ako raz, účtuje sa za to už poplatok vo výške 16 €.

Výber peňazí z druhého piliera

Vyplácanie peňazí z druhého piliera nastáva v troch prípadoch: 

Toto vyplácanie môže mať hneď niekoľko foriem: 

  1. doživotný dôchodok
  2. dočasný dôchodok
  3. programový výber

Okrem toho je ešte možné ponechať prostriedky investované vo fonde a nechať si vyplácať iba výnosy - teda rentu. Takýto spôsob vyplácania sa však neberie ako výplata dôchodku z II piliera, a teda pri tejto forme platia aj iné pravidlá vyplácania. 

Ako presne funguje druhý pilier?

Druhý pilier a dedenie

Možnosť dediť prostriedky nasporené v druhom pilieri je obrovskou výhodou. V prípade, že sporiteľ nestihne čerpať svoje nasporené prostriedky alebo ich nevyčerpal úplne, nasporená čiastka je predmetom dedičského konania. Tu je to už ale individuálne. Totiž pri vstupe do II piliera si sporiteľ určuje takzvanú oprávnenú osobu, ktorá v prípade jeho smrti prostriedky obdrží na svoj dôchodkový účet. Ak táto oprávnená osoba nebola určená, čiastka je predmetom dedičského konania podľa Občianskeho zákonníka.  Podmienky dedenia týchto prostriedkov sú v rôznych situáciách špecifické, a preto ak sa chcete dozvedieť viac o dedení prostriedkov z DSS, prečítajte si viac napríklad tu. 

Oplatí sa druhý pilier? Áno, či nie?

Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad svojím dôchodkom, máte menej ako 35 rokov a chcete, aby časť odvodov skončila aj na vašom dôchodkovom účte, druhý pilier je vhodným riešením. Aby ste na dlhodobom horizonte neprichádzali o možné zisky, je vhodnejšie zvoliť agresívnejšiu investičnú stratégiu a teda výkonnejšie fondy.   V prípade že chcete zmeniť fond do ktorého investujete, môžete tak urobiť bezplatne. Stačí kontaktovať vašu DSS alebo finančného poradcu, ktorý vám s tým pomôže.  Nárok na zmenu DSS máte raz za 12 mesiacov zadarmo alebo v opačnom prípade za 16 €. Prostriedky v konte môžu byť vyplácané sporiteľovi ale v prípade, že sa sporiteľ čerpania zo sporenia nedožije, peniaze môžu byť vyplácané aj pozostalej rodine formou pozostalostného dôchodku.