Pôžíčka na zastavenie dražby

 

Pokiaľ nastane dražba, či už z exekúcie alebo záložného práva, je potrebné v čo najkratšej dobe kontaktovať dražobnú spoločnosť za účelom zastavenia dražby. Od momentu obmedzujúcej poznámky na liste vlastníctva má vlastník čas na vyplatenie dlhu, až do dňa dražby. Dražobná spoločnosť má zo zákona nárok na odmenu vo výške až do 20% a pokiaľ sa nehnuteľnosť nevydraží v dostatočnej výške, aby sa splatil celý dlh aj s príslušenstvom, dlh dražbou nezanikne.

Je viacero spôsobov ako dražbu zastaviť. Najčastejší je formou súkromného investora. Avšak dlh je možné vyplatiť aj formou novej pôžičky od bankovej spoločnosti. Vďaka čomu si viete vyrovnať svoje staré pozdĺžnosti a začať odznova.

Spoločnosti, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, že Vám hrozí dražba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak ste si nevybrali z daných spoločností, požiadajte prostredníctvom online žiadosti o pôžičku za účelom rýchleho a pohodlného získania peňazí.

spoločnosť výška pôžičky naše hodnotenie online žiadosť viac info